Voordelen

Voor de werknemer

 • Netto tot 2000EUR fiscaal voordeel per jaar in het traject Aarschot - Brussel
 • Volledig automatische en flexibele carpool dienst, zonder agenda en afspraken beheer 
 • Fiscaal certificaat
 • Minder gebruik van de eigen wagen
 • Sociaal

Voor de werkgever

 • Mogelijkheid om een netto voor bruto financiële bijdrage aan alle werknemers te geven, vrijgesteld van sociale zekerheid en fiscaal niet belastbaar
 • Fiscaal certificaat voor de werknemers
 • BTW recuperatie van de dienst
 • Potentiele mogelijkheid tot het reduceren van parkings
 • Potentiele mogelijkheid om een eigen fleet meer te laten renderen
 • Groen en sociaal imago
 • Potentiële integratie van de HighWise data in de loonverwerking

Voor ons allen

 • Ieder zitje bezet is een auto minder in de verkeersstroom/file
 • Minder uitstoot
 • Aanzet tot maatschappelijk sociaal gedrag

Zo kan carpoolen ook!

HighWise werkt zó:

Stel, U stapt 's ochtends in uw auto om naar uw werk te rijden. In die auto heeft u een HighWise-GPS apparaatje ("onboard unit") geplaatst, die uw beweging registreert op een privacy vriendelijke methode. Tegelijk met U doen enkele honderden werknemers in uw buurt hetzelfde. Terwijl U naar de oprit van de snelweg rijdt, koppelen wij al de actieve rijders van dat moment aan mekaar, op de meest optimale manier: zo min mogelijk wacht tijden en zo min mogelijk omrijden.

Eens aan de oprit gekomen, treft U uw collega rijders. De Onboard Unit vertelt U met wie U gaat meerijden, of wie U vandaag meeneemt. De wachttijd is hooguit een paar minuten, U kan trouwens de nadering van uw reisgenoten op kaart volgen. De passagiers laten hun auto aan de oprit achter, en stappen in de auto van de chauffeur. Door de band genomen mikken wij op twee passagiers en een chauffeur. Daardoor kunnen wij die twee auto's uit de file halen, en bespaart U brandstof.

De Onboard Unit registreert exact het aantal kilometers die de chauffeur aflegt. Bovendien heeft iedereen een elektronische lidmaatschapskaart op zak, die door de Onboard Unit op afstand wordt uitgelezen. Daardoor kunnen de rekeningen exact worden bijgehouden. De passagiers betalen een kilometerbijdrage aan de chauffeur ter compensatie van zijn brandstof. Wij zullen de baten en de lasten eerlijk verdelen: gemiddeld rij je zelf 1 keer op 3. 

Eens in Brussel aangekomen, stappen de passagiers op hun bestemming uit. Er zijn een beperkt aantal van dit soort haltes, zodat de verloren tijd voor passagier en chauffeur minimaal blijft. De passagiers leggen de 'last mile' van halte naar eindbestemming te voet of met stadsvervoer af.

's Avonds gaat het in omgekeerde volgorde: de chauffeur vertrekt met de auto van zijn werkplek, en pikt de aangeduide passagiers op aan de halte. De passagiers melden met hun mobieltje de tijd van aankomst op de halte, zodat wij de mogelijkheid hebben om de trajecten met minimale wachttijd en omrijtijd in te plannen.

Doordat wij elke samengereden kilometer nauwkeurig  registreren, kunnen wij een fiscaal attest afleveren, zodat uw werkgever uw reisonkosten kan fiscaal vrijstellen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de volgende paragraaf.

Samenvattend werkt HighWise dus als volgt:

 • U hoeft niets te plannen, 's ochtends wegrijden met uw Onboard Unit aangeschakeld volstaat om het traject te carpoolen. 's Avonds gebeurt het omgekeerde. De dienst veronderstelt voldoende participanten om dynamisch de koppeling te kunnen maken.
 • Wenst U op een bepaalde dag niet mee te doen, dan kan U Uw Onboard Unit afschakelen, of "nee" antwoorden op het carpool voorstel op weg naar Uw oprit. Vanzelfsprekend zal U die dag geen carpool voordeel genieten.
 • Doet U wel mee, dan worden de gedeelde kilometers geregistreerd en automatisch afgerekend. Via uw werkgever kan U de gemaakte kosten fiscaal vrijstellen.
 • De dienst is veilig: alle gebruikers zijn werknemers van gereputeerde bedrijven of instellingen. De gebruikers worden elektronsch geïdentificeerd met hun HighWise lidmaatschapskaart.
 • De dienst draagt zorg voor privacy en vrijheid, doordat U zelf bepaalt of U die dag meedoet of niet. Wij gaan de gegevens die we uit de ritregistratie bekomen, in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.
 • De dienst is eerlijk en voordelig: De onboard Unit en lidmaatschapskaart zijn volledig automatisch en zonder handelingen te gebruiken. Daardoor wordt elke kilometer geregistreerd, en wel op een manier die de fiscus accepteert als bewijs. Hierdoor is het mogelijk dat uw woon-werkverkeer niet meer ten laste van uzelf komet, maar als 'georganiseerd woon-werkverkeer' wordt aangemerkt. In de volgende paragraaf kan U becijferen wat dat voor U oplevert.

Uw financieel voordeel becijferen

U kan uw financieel voordeel becijferen voor Uw eigen situatie in onze Carpool Calculator.

De calculator laat toe om bij benadering uw extra netto potentieel inkomen op jaarbasis  te berekenen dat vrijgesteld is van belasting. Hij maakt gebruik van het forfaitaire belastingsysteem voor 'georganiseerd woon-werkverkeer’. Deze berekening houdt rekening met de bestaande wettelijke beperkingen. Het is essentieel dat uw werkgever lid is van onze dienst. Indien uw werkgever nog geen lid is, meld het ons, dan kunnen wij dit bij uw werkgever aankaarten.

Indien U geen gebruik maakt van het forfaitaire regime zal de dienst ook in dit geval  U een fiscaal attest voor de gereden car-pool kilometers bezorgen. Het netto voordeel  hangt dan af van uw andere onkosten.

Uw inkomen is gebaseerd op de het bedrag dat U als chauffeur van de passagiers ontvangt per gereden kilometer. Dit is in deze calculator vastgesteld op 7.5cEUR/km carpoolen. Aan de andere kant, als passagier betaalt U de chauffeur 7.5cEUR/km carpoolen, dit is lager dan het tarief/km voor openbaar vervoer. Bovendien spaart U op dat moment ook brandstof.

Wij zorgen ervoor dat in het systeem de saldi van iedereen worden bijgehouden. Wij bepalen in onze dienst wie op een bepaald moment rijdt, en wie meerijdt. Dit doen we op een fair-use basis, waarbij we zorgen dat de balans voor al onze deelnemers gelijk oploopt.

Uw werkgever kan ook een carpool kilometer vergoeding uitkeren. Deze is in de calculator in te geven volgens de het mobiliteitsplan dat uw werkgever voert. Deze bijdrage kan zowel gegeven worden  aan de passagier als aan de chauffeur. De bijdrage is voor de werkgever vrijgesteld van fiscaliteit en sociale bijdrage. Uw werkgever en U hebben dus een Bruto voor Netto’ loon voordeel met deze dienst. Wij bezorgen de -door de fiscus goedgekeurde- fiscale attesten zodat uw fiscaal voordeel op 't einde van het jaar automatisch wordt doorgevoerd. De calculator geeft U ook het totaal potentieel voordeel inclusief het besparen van brandstof. 

Uw reëel voordeel is in de praktijk zelfs hoger omdat de calculator uw andere auto besparingen, zoals onderhoud, afschrijving en mogelijks verzekeringen, niet in rekening brengt.