Deelnemersverklaring

Ondergetekende,

verklaart

op volkomen vrijwillige basis deel te nemen aan het proefproject HighWise, ter evaluatie van een nieuwe manier van organisatie van woon-werkverkeer.

en verklaart voorts

 1. werknemer te zijn van een bedrijf gevestigd in de Brusselse binnenstad.
 2. kennis te hebben genomen dat het proefproject zal uitgevoerd worden door een consortium van 4 partijen, met name PwC, VITO, Magicview en Touring, in samenwerking met BECI.
 3. dat de bedoelingen en het doel van het proefproject en de daarbij gevolgde aanpak tot mijn tevredenheid zijn uitgelegd, ik de schriftelijke informatie over het proefproject heb gelezen en dat mij duidelijk is uitgelegd waarvoor ik de door het consortium ter beschikking gestelde apparatuur mag gebruiken;
 4. dat ik mij er van bewust ben dat het Belgische Verkeersreglement en bijbehorende wet- en regelgevingen altijd voorrang hebben op de veiligheidsregels en instructies die zijn meegedeeld met betrekking tot het proefproject;
 5. dat ik op elk moment, zonder opgave van redenen, mijn deelname aan het proefproject kan beëindigen, net zozeer als het uitvoerende consortium mijn deelname aan het proefproject kan beëindigen op elk moment tijdens de proef, indien zij dat nodig achten;
 6. dat ik het uitvoerende consortium zal informeren, via één van de medegedeelde contact mogelijkheden, als mij op enig moment tijdens het proefproject de rijbevoegdheid wordt ontzegd;
 7. dat mij naar beste weten geen belemmeringen bekend zijn die mij er van kunnen weerhouden om aan het proefproject deel te nemen;
 8. mijn ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming te geven aan het consortium om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in de informatiebundel van het proefproject;
 9. dat ik de volgende apparatuur in bruikleen zal ontvangen:
  1. grijs kastje, ook wel OBU (On Board Unit) genoemd met sim kaart
  2. verbindingskabeltje tussen het grijze kastje en de aansluiting voor de sigaretten aansteker in de auto
 10. dat ik de hierboven genoemde apparatuur uitsluitend zelf zal gebruiken en niet uit de auto zal verwijderen gedurende het proefproject;
 11. dat ik geen veranderingen zal aanbrengen aan de hierboven genoemde apparatuur, deze niet zal openen, niet zal reverse-engineeren, de beveiligingen niet zal omzeilen of deze manipuleren, noch deze apparatuur aan derden ter beschikking zal stellen en enkel zal gebruiken in het kader van het proefproject;
 12. dat ik als een goede huisvader voor de apparatuur zal zorgen en dat ik bij verlies of diefstal van de hierboven genoemde apparatuur onmiddellijk aangifte zal doen bij politie, onmiddellijk Touring zal bellen op het nummer +32 (0)70 344 777, en een kopie van mijn aangifte zal verstrekken aan de verantwoordelijke van MagicView (verstrekker van de on-board unit) op het email adres: philip@highwise.eu;
 13. dat het consortium niet aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade ten gevolge van het gedrag van de deelnemer in het verkeer, het afgeleid worden van de deelnemer door de getoonde informatie op de on board unit en kosten door onrechtmatig gebruik van de apparatuur.

Tot slot verklaar ik

de hierboven genoemde apparatuur na afloop van het proefproject, bij tussentijdse beëindiging, of bij verzoek onmiddellijk retourneer aan het consortium via de voorgefrankeerde enveloppe bijgesloten bij de OBU of afleveren op één van de op de website (www.highwise.eu) vermelde afleveradressen.